Stratejik Pazarlama İletişimi


Ürün/hizmete ilişkin elde edilmesi hedeflenen imaja yönelik tüm iletişim çalışmalarını, belirlenen periyot için planlar ve yürütülmesi aşamasında yanınızda yer alır. Bu doğrultuda sunulan hizmetler:

 • Markanın bilinirliğini artırmak.

 • Marka ile tüketici arasındaki duygusal bağı güçlendirmek.

 • Tüketiciye güven ve ulaşılabilirlik duygusunu vermek.

 • CRM projeleri geliştirmek .

 • Marka ve kurumun faaliyetlerinin duyurulmasını sağlamak.

 • Hizmetlerin kamuoyuna duyurulmasını sağlamak.

 • Sektörde söz sahibi olduğunu kamuoyu ile paylaşmak.

Medya İlişkileri


Günümüz iletişiminin en önemli unsurlarından medya ile doğrudan ilişki kurmanızı, faaliyetlerinizin hedeflenen basın yayın platformlarında haber olarak yayınlanmasını sağlar ve geri dönüş süreci de dahil bu iletişimin sürekliliği için çalışır. Bu doğrultuda sunulan hizmetler :

 • Medya planlarının oluşturulması.

 • Basın çalışmalarının (basın bilgi notları, basın bültenleri, özel röportajlar, haber hikayeleri, basın gezileri, basın toplantıları, özel haber çalışmaları, vb.) planlanması, uygulanması ve takibi.

 • Medya tanışma programının uygulanması.

 • Firmanın “dostu olan” basın grubunun oluşturulması ve genişletilmesi.

 • Firma ve rakip haberlerinin etkin şekilde takibi ve raporlanması.

 • Hizmetlerin kamuoyuna duyurulmasını sağlamak.

 • Gündem takibi ve konu yönetimi.

Etkinlik Projelendirmesi ve Yönetimi


Ürün/hizmetinizin pazarlama, satış ve diğer iletişim süreçlerini destekleyecek, kurumunuza özel etkinlik ve proje fikirleri üretir ve hayata geçirir. Bu doğrultuda sunulan hizmetler:

 • Yıl içerisinde gerçekleştirilmesi gereken etkinliklerin planlanması.

 • Etkinlik zaman, konsept ve içeriğinin belirlenmesi.

 • Etkinlik uygulama planlarının hazırlanması.

 • Operasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi.

 • Etkinlik sonrası detaylı “Etkinlik Raporu”nun hazırlanması (program, gerçekleştirilen çalışmalar, davetli & katılımcı listeleri, basılı malzeme örnekleri, fotoğraflar, yansımalar, vb.)

Kriz İletişimi


Marka ve kurum kimliğinizin itibarını zedeleyen ya da iş hedeflerinizi tehdit edebilecek olası durumlardan en iyi şekilde kurtulmanız için gerekli adımları planlar. Öngörüye dayalı çalışmalarıyla krizi faydaya dönüştürecek iletişim stratejileri geliştirir. Bu doğrultuda sunulan hizmetler:

 • Basın yayın organlarında çıkması muhtemel haberlerin önlenmesi ya da etkisinin minimuma indirilmesi.

 • Hizmet kalitesi ile ilgili sıkıntılar.

 • Adli olaylar ve doğal afetler.

Sponsorluk Çalışmaları ve Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri


Kurumların iletişim hedeflerine paralel, hedef kitleleri ve sosyal paydaşları arasındaki algı ve bağları güçlendirecek sponsorluk çalışmalarını planlar ve gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan bağlantıları kurarak iş birliklerini sağlar. Bu doğrultuda sunulan hizmetler:

 • Sponsorluk projelerinin geliştirilmesi.

 • Mevcut organizasyonlara destek verilmesi için ilgili STK ve diğer birlik-derneklerle işbirliği içinde olunması.

Kurum İçi İletişim


Yapılan birçok çalışma ortaya koymaktadır ki, çalışan tatmini müşteri tatmini ile paralel ilerlemekte, doğru ve verimli bir iletişimin öncelikle içeriden başlaması gerekmektedir. POZİTİF PR bu iletişimi destekleyecek ve güçlendirecek, kuruma özel projeler geliştirir ve kurum iş birliğinde uygular. Bu doğrultuda sunulan hizmetler:

 • Çalışanlara kurum kimliklerinin ve ekip ruhunun kazandırılmasına yönelik etkinliklerin düzenlenmesi.

 • Çalışanların şirket içi faaliyetlerden haberdar olmasını sağlayacak platformların oluşturulması ve koordinasyonun sağlanması.

 • Kurum tanıtım dergisi.

 • Intranet ve kurum içi sosyal faaliyetler (tiyatro, müzik, spor vb.).

Kurum Yayıncılığı


Kurum ile mevcut ve potansiyel hedef kitlesi arasındaki iletişimi önemli ölçüde artıran dergi, gazete, blog, portal, intranet vb. gibi yayınları hazırlar. Bu doğrultuda sunulan hizmetler:

 • Kurum dergilerinin hazırlanması

 • İçerik danışmanlığı.

 • Tasarım (dizgi, mizanpaj vs.) hizmetleri.

 • Dağıtım listelerinin oluşturulması.

Kreatif Tasarım Çalışmaları


Logo, kurumsal kimlik, broşür, katalog, föy, flyer tasarımları ve promosyon çalışmalarını gerçekleştirir.

Sosyal Medya İçerik ve Reklam Yönetimi


Markaların sosyal medya platformlarında konumlandırılmaları ve bu doğrultuda yazılı ve görsel içerik yönetimlerinin oluşturulmasını, hesapların etkin yönetimini sağlar. Devamında aşağıdaki hizmetler icra edilir:

 • İletişim tonu ve frekansının belirlenmesi (samimi, soğukkanlı, sıcakkanlı vb. gibi).

 • Kurumsal sosyal medya hesaplarının açılması ve yönetilmesi.

 • Tüm sosyal medya hesapları için gündem ve mevsimle uyumlu kapak resmi ve profil resminin hazırlanıp yayına alınması.

 • Post’lar için kurumsal çerçeve tasarımının yapılması.

 • Haftalık veya aylık plan dahilinde içerik paylaşımları yapılarak fan sayfasının güncel tutulması.

 • Paylaşımlar için doğru hashtag’lerin belirlenmesi.

 • Repost vb. gibi durumlarda marka tercihine uygun hareket edilmesi.

 • Gelen soru ve yorumların vakitlice ve marka ile görüşülerek yanıtlanması.

 • Sosyal medya reklam yönetimi.